Česká národní organizace Odette byla založena v roce 1993. O rok později se stala jako jediná ze zemí mimo tehdejší Evropskou Unii řádným členem Odette International. Klíčovou roli při zakládání české organizace hrála největší domácí automobilka Škoda Auto, která si uvědomovala přínosy zavádění standardů Odette pro zvyšování konkurenceschopnosti na světových trzích. 

Naše činnost

ODETTE ČR se soustřeďuje, v rámci svých možností a svého vlivu, zejména na následující hlavní úkoly: 

 • Iniciuje, ovlivňuje a koordinuje zavádění standardu a doporučení EDIFACT/ODETTE pro zdokonalování efektivnosti vztahu mezi obchodními partnery v automobilovém průmyslu užitím technologií EDI, CAD/CAM atd. zvláště v oblasti logistiky, financí a konstrukce a vývoje. Umožňuje tok informací souvisejících s realizací standardu a doporučení EDIFACT/ODETTE v tuzemském i mezinárodním měřítku. Vzdělávací a propagační programy související se zaváděním EDI systému v České republice.
 • Řídí zapojení tuzemského automobilového průmyslu do příslušných mezinárodních struktur a organizací, jmenovitě ODETTE International Ltd., a národních struktur a organizací, jmenovitě FITPRO při Hospodářské komoře ČR. Dále spolupracuje se všemi vnějšími tuzemskými i zahraničními subjekty v rámci automobilového průmyslu i mimo něj (včetně případné účasti na zahraničních akcích) s cílem zajistit jejich podporu požadavkům tuzemského automobilového průmyslu.
 • Prostřednictvím svého člena poskytuje školení a podporu logistického standardu MMOG/LE v regionu. MMOG/LE poskytuje sadu best practices pro dodavatele hodnotící jejich řízení materiálů a logistického hodnocení na světové úrovni s důrazem na použití automatizace k zajištění měřitelných výsledků. Díky vyškoleným dodavatelům, kteří splňují podmínky standardu, zlepšuje podmínky v dodavatelském řetězci.

Naši členové

 • Sdružení automobilového průmyslu - Praha 4
 • AIMTEC a.s. - Plzeň
 • Hanon Systems Autopal s.r.o. - Nový Jičín
 • Magna Cartech spol. s.r.o. - České Velenice
 • Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. - Liberec 6
 • TELEDIN, s.r.o. - Praha 3
 • T-Mobile Czech Republic a.s. - Mladá Boleslav
 • TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. - Bělá pod Bezdězem
 • Maxion Wheels Czech s.r.o. – Ostrava
 • Minerva Česká republika, a.s. – České Budějovice
 • s. n. o. p. cz a.s. – Písek
 • ŠKODA AUTO a.s. – Mladá Boleslav

Adresa

Odette Česká republika
Sdružení automobilového průmyslu
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Kontakt:
Tomáš Jungwirth
jungwirth@autosap.cz
+420 233 323 883